NON-STOP LINKA
24 / 7 / 365
606 061 164

AGENTURA SLUNÍČKO

Agentura Sluníčko poskytuje odbornou zdravotní péči a sociální služby pro pacienty v domácím prostředí, pro osoby dlouhodobě nemocné, pacienty propuštěné z nemocnice a hendikepované klienty.

Poskytujeme:

  • Nabízíme odbornou péči při ošetření krátkodobě i dlouhodobě nemocných v jejich rodinném prostředí, v úzké součinnosti s rodinou a pečovatelskou službou.
  • Vše na doporučení ošetřujícího lékaře
  • Nabízíme péči pro všechny věkové kategorie

Náš odborný personál

Veškerou péči Vám poskytuje vysoce kvalifikovaný tým profesionálů

  • Zdravotní sestry
  • Dětská sestra
  • Diplomovaný ergoterapeut (rehabilitace)
  • Pečovatelky nebo osobní asistenti
  • Ale i další profese dle Vašich potřeb

Naše pečovatelská služba, která je poskytována na území Nového Boru a jeho spádových obcí a na území České Lípy jejich spádových obcí je v roce 2016 finančně podpořena Libereckým krajem – Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na rok 2016.

Naše odlehčovací služba, která je poskytována na území Lovosic a jeho spádových obcí a na území Litoměřic a jejich spádových obcí je v roce 2016 finančně podpořena Ústeckým krajem – Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016.

Podpořil Ústecký krajAgentura Sluníčko má zaveden systém managementu kvality dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001:2009 pro "Komplexní zdravotní péči a terénní sociální služby a vzdělávací služby".

Pro podporu a deklaraci svých závazků vydala následující politiku kvality.


Systém management kvality ISO 9001

Spolupracujeme:Jsme členy:Verze pro seniory